Házirend


(Budapest fővárosi Tanácsának jelenleg is hatályos 7/1984.(1985.I.31.) rendelete alapján)

A házirend biztosítja a lakók nyugalmát, pihenését, valamint a lakóépület rendeltetésszerű használatát és állagának védelmét, a lakók egymással szemben tanúsított magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek!

A közgyűlés 1995-ös évi rendes közgyűlésén egyhangú határozattal fogadta el a Házirendet.

A házirend lényeges pontjai:

 • A házirend célja, hogy meghatározza az együttélés szabályit, mind a közös, mind a külön tulajdon használata során, mégpedig úgy, hogy nyugodt lakhatás körülményei biztosítottak legyenek, valamint a közös tulajdon birtoklása, használata során érvényesüljön az egyes tulajdonostársakat, illetve a közösséget megillető birtokvédelem.
 • A házirend kiterjed:- minden ott tartózkodóra, legyen az tulajdonos, bérlő vagy a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek használója:- minden személyre, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik!
 • A lakóval azonos megítélés alá esik, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik.
 • A házirend alkalmazása szempontjából a lakóépület kezelőjének kell tekinteni: a tulajdonost, illetve az általa megbízott szervezetet, Közös képviselőt, illetőleg intőbizottságot.
 • A lépcsőház bejárati ajtaját állandóan zárva kell tartani:- kulcsot, kapukódot illetéktelennek átadni tilos.
 • Szelektív hulladékgyűjtés szabályai: a műanyag palackot gyűjtőzsákját  egy vállalkozó biztosítja, aki havi rendszerességgel díjmentesen elszállítja.
 • este 20 órától reggel  8 óráig tilos zajos eszközök zavaró használata, a lakótársak nyugalmának bármilyen megzavarása.
 • Tilos bármely épületrészben engedély nélküli, rendeltetésszerű használattól eltérő tevékenységet folytatni.
 • Hirdetményt kizárólag a hirdetőtáblán szabad elhelyezni.
 • Tilos a dohányzás közös helyiségeiben
 • Tilos az épületben az állattartás (nem engedélyezett a kutya, macska tartása), csak olyan kisállatok tarthatók, amelyek semmilyen formában nem zavarják a lakóház nyugalmát és nem veszélyezteti higiéniáját.
 • tilos gázüzemű vagy vegyes üzemű gépkocsival a mélygarázsban lehajtani.
 • A lépcsőházban, a közlekedőben még átmenetileg sem szabad olyan anyagot elhelyezni, tárolni, amely a lakók mozgását akadályozza.
 •  A kerékpárokat az előtér mellett elkerített részen, a falra szerelt korlát mellé kell elhelyezni.
 • tilos gyúlékony anyagot a lakóház bármelyik helyiségében tárolni.
 • Minden tulajdonos köteles a Közös képviselőnél bejelenteni, ha albérlőnek  adja ki a lakást.
 • Háztartási hulladékot csak a konténerbe szabad elhelyezni, egyéb szemét és hulladék a környezetben nem tárolható és elszállításáról az érintett személynek azonnal gondoskodnia kell.
 • Tulajdonosoknak és lakóknak bármilyen észrevétele van értesítse a megfelelő hatóságot, műszaki probléma esetén a Közös Képviselőt, segítve ezzel egymást és óvjuk egymást.