Közös képviselet


Üzemeltetés

Társaságunk ellátja társasházak, lakóparkok, intézmények, ipari és logisztikai területek, valamint bevásárlóközpontok, irodaházak általános (facility), vagy komplex (property) üzemeltetését.

A létesítménygazdálkodás összetett feladat, mely magában foglalja mindazon tevékenységeket, amelyek az ingatlan üzemeltetését és a szervezet fő tevékenységét támogatják. Minden szervezetnek szüksége van arra, hogy főtevékenysége mellett felhasználjon egyéb, támogató szolgáltatásokat, hiszen ezek nélkül ma már elképzelhetetlen főbb célkitűzéseik megvalósítása. Ezen támogató feladatok segítségével és menedzselésével növelhető egy szervezet működésének hatékonysága, és a dolgozók elégedettsége. Célunk, hogy a szervezeti stratégia figyelembevételével teljes körű és minőségi üzemeltetői támogatást tudjunk nyújtani ügyfeleink részére.

 • Az üzemeltetői szolgáltatások elvégzésének biztosítása, az esetleges intézkedések meghozatala
 • Az épület állagának megőrzése, ennek biztosítása
 • Hűtő- és fűtőrendszer karbantartása, energiamenedzsment
 • Műszaki ellenőr, és karbantartó helyszíni biztosítása
 • Hosszú távú (tulajdonossal egyeztetett) megelőző karbantartási terv felállítása, és az abban rögzített feladatok elvégzése
 • Az üzemeltetési szerződésen kívüli beszerzések során javaslattétel, illetve közreműködés a folyamatban, támogatás a döntéshozatalban
 • Közreműködés az esetleg szükségessé váló felújítások illetve átalakítások előkészítésében, megvalósításában, átadásokban, illetve hiánypótlásokban, javítási munkákban
 • Kapcsolattartás a szakhatóságokkal, közreműködés esetleges engedélyezési eljárásokban
 • Biztosítási események, károk során történő eljárás az illetékes cégek felé
 • Kommunális szemét összegyűjtése, elszállíttatása, megfelelő tárolókapacitás biztosítása
 • Tulajdonos(ok) rendszeres (esetlegesen rendkívüli) tájékoztatása az üzemeltetés eseményeiről, az előforduló zavarokról, ezek formális rögzítése

Az általános és műszaki feladatokon túl ellátjuk:

 • Üzemeltetési költségvetés-tervezet összeállítása, leegyeztetése a tulajdonossal, betartása az üzleti év során, elszámolás a naptári évet követően
 • Üzemeltetési költségek nyilvántartása, számlázása, behajtása
 • Üzemeltetési költségek (közmű szolgáltatók) későbbi megállapodás szerinti átvállalása, majd tovább számlázása
 • Közműszolgáltatói szerződések karbantartása
 • Közmű mérőórák leolvasása, fogyasztások nyilvántartása, elszámolása
 • Garanciális, szavatossági jogok érvényesítése, az ezekkel kapcsolatos problémák kezelése
 • Rendszeres rovar- és rágcsálóirtás.

 

Vagyonvédelmi szolgáltatások

Vagyonvédelmi területünket kifejezetten professzionális vagyonvédelmi szolgáltatások biztosítására hoztuk létre, együttműködő partnereink számára többféle üzleti alternatíva biztosítása mellett.

Magas színvonalú szolgáltatásaink biztosítéka a teljes működési területen alkalmazott egységes minőségirányítás, képzési rendszer és üzletpolitika. Szolgáltatásainkat a jogszabályok maximális betartása mellett az Európai Unió szakmai elvárásai szerint teljesítjük.

Üzleti filozófiánk:

Ügyfeleinkkel együttműködve olyan optimális, komplex, személyre szabott biztonsági megoldások létrehozása, melyek megrendelőink igényeit, üzleti folyamatait teljes mértékben és időtálló megoldásként szolgálják.

Cégünk professzionális operatív csoportja és tevékenységünk átfogja az ország egész területét.
Célunk az emberi élet és értékek, továbbá a kulturális és szellemi javak, valamint a vagyontárgyak védelme jogszerű eszközökkel. Számunkra az „eredményes működés” nem csak egy szlogen, hiszen valamennyi megbízásunknál folyamatosan mérjük azt, hogy munkánk során milyen hozzáadott értékekkel támogattuk Partnereink sikereit.

Vállalkozásunk a többször módosított 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel és rendelkezik a személy- illetve vagyonvédelemhez szükséges tapasztalattal, illetve tárgyi és humán jellegű teljesítési háttérrel.

Szolgáltatási palettánk az élőerős vagyonvédelem területén:

 • Objektumok, illetve ipari és kereskedelmi egységek védelme
 • Személyvédelem
 • Rendezvénybiztosítás
 • Üzemrendészeti szolgálat
 • Porta- és recepciós szolgálat
 • Pénzszállítás, -kísérés, -őrzés, -feldolgozás és -tárolás
 • Közterületi járőrszolgálat
 • Magánnyomozás és követeléskezelés

 

Tisztítás-technológiai szolgáltatások (takarítás)

Tisztítás-technológia szolgáltatási kínálatunk lefedi a professzionális épület- és intézményhigiénia minden területét. Szolgáltatásaink teljes körűvé teszik irodák - irodaházak, egészségügyi és szociális intézmények egyedi igényeit egyaránt, de széles szolgáltatási választékot biztosítunk fürdők, medencék, szabadidőközpontok, sportlétesítmények és a legszélsőségesebb körülmények között működő ipari – üzemi területek tisztántartására, valamint a padozatok, szőnyegek és bútorok ápolására is.

Kizárólag korszerű, minőségi takarítószereket, biztonsági adatlappal rendelkező tisztítószereket használunk a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett szolgáltatásaink ellátása során.
Nem használunk a tisztítás-technológiai eljárásaink során agresszív vegyi anyagokat, sósavat, foszfátokat, erős lúgot, klór tartalmú fertőtlenítőszereket. Az általunk használt tisztítószerek a használat után biológiai úton 99%-ban lebomlanak!

A fejlett módszerek, a komplex szolgáltatási rendszer és a speciális eszközök lehetővé teszik számunkra a hatékony feladatellátás mellett a gazdaságos, környezetkárosítástól mentes, biztonságos tisztítás-technológiai tevékenységet, a takarítandó terület jellegétől, méretétől függetlenül.

Szolgáltatásaink ellátása során munkatársaink feladatvégzése technológiai utasítás, munkaköri leírás, takarítási utasítás alapján történik, a baleset-, tűz-  és munkavédelmi előírások maximális betartása mellett.

Az elvégzett munkák minőségét folyamatosan ellenőrizzük, és felmérési naplóban rögzítjük. Fontos számunkra, hogy a takarított területeken nap mint nap megteremtsük az esztétikai és higiéniai szempontból is tiszta, szép környezetet, ezzel is javítva partnereink komfortérzetét és hozzájárulva mindennapi sikereikhez.

Kiemelten fontos, hogy a megváltozott helyzethez alkalmazkodva a vírushelyzetben többlet fertőtlenítéssel és rendszeres odafigyeléssel végzik a takarítók a feladataikat.

Kertészet

A kertépítést és - gondozást minden megbízásunk esetében külön elkészített terv alapján végezzük. Előzetes kertfelmérés során számba vesszük a növények állapotát, korát, a kert nagyságát és kitettségét. Tevékenységi díjunk tartalmazza a szükséges növényvédő szereket, a tavaszi és őszi tápanyag utánpótlást, valamint a munkavégzés során keletkező hulladék elszállítását. A kertgondozás részeként elvégezzük az öntözőrendszerek tavaszi beüzemelését és a szezon végi téliesítését. A gyepfelületeket minden kertben tavasszal és/vagy ősszel gyepszellőztetjük, igyekszünk megakadályozni annak gyomosodását, a moha terjedését. A kertgondozás és a növényvédelmi munkák során nagy gondot fordítunk a környezet védelmére, a kert továbbfejlesztéséhez tanácsokat adunk és természetesen segítünk elvégezni is azokat.

Szintén fő tevékenységi körünk az irodai növények ápolása. Heti vagy havi rendszerességgel végezzük a beltéri növények gondozását. Számos iroda, lakás télen gyakran túlfűtött, nyáron pedig a klímaberendezések működése miatt a szobanövények komoly igénybevételnek vannak kitéve. A növények nagyon különbözően, de általában rosszul reagálnak ezekre a körülményekre, mi tudunk olyan irodai növényeket ajánlani, melyek jól alkalmazkodnak ezekhez a szélsőségesebb feltételekhez.

Szolgáltatási palettánk a kertészet területén:

 • Fűnyírás, gyepszellőztetés, parlagfű irtás
 • Gépi fűkaszálás, bozótirtás, favágás
 • Fakivágás, ágaprítás, sövénynyírás, metszés, permetezés
 • Kézi és gépi gyomirtás
 • Mulcsozás, fenyőkéreg terítés
 • Zöldhulladék elszállítás
 • Kerti utak, járdák, térburkolatok készítése
 • Kerítések készítése
 • Sziklakertek építése
 • Kerti tó építése
 • Hálózati vízrendszerek javítása
 • Öntöző kutak fúrása
 • Öntöző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
 • Otthoni és irodai szobanövények gondozása